„Data hýbou světem a firmy dají téměř cokoliv za to, aby jim rozuměly,“ tvrdí datový analytik Radek Nekvapil

Každá firma má hromadu dat, ze kterých je možné předpovídat, co přijde a díky tomu se na vše připravit. Data však zůstávají nevyužita, a tak stále dostává hodně prostoru instinkt a zkušenosti manažerů. Situace se však začíná měnit. „Manažeři firem potřebují rychlý přístup ke svým datům ve formě vhodné pro prezentaci a správné rozhodování,“ říká v rozhovoru datový analytik Radek Nekvapil.

Zdrojů dat existuje spousta. Ať už jde o veřejně dostupná data, interní data o procesech nebo zákaznících, pokud umíte v těchto informacích číst, máte z poloviny vyhráno.

Firmy a zpracování dat. Obvyklá otázka pro datového analytika. Jak vidíš, že dnes firmy využívají zdrojů, které mají pod rukama?

Firmy jsou stále více závislé na informacích a jejich zpracování. Firmy, které neumí se svými daty pracovat a správně svá data vytěžit, nebo s daty vůbec nepracují, nemohou očekávat finanční růst. Takže se jejich focus začíná stále více směřovat na zpracování a správnou interpretaci dat.

Pokud bys tak mohl jednu situaci okamžitě změnit a vylepšit u firem, co by to bylo?

Firmy, velké i malé podniky, mají k dispozici rostoucí objem informací a dat o svých zákaznících, prodejích a trendech ve svém odvětví. Tyto data mohou představovat jistou konkurenční výhodu, protože data, které potřebují k tomu, aby rostly, už mají. Stačí je jen správně používat. Takže určitě bych se zaměřil na jejich využití. Až pak bych zkoumal, jak dále rozšiřovat zdroje nebo automatizovat jejich zpracování.

Když jsme u těch rad a doporučení, máš ještě nějaké, které jde jednoduše předat?

Čím dál více důležité je dělat správná rozhodnutí včas. To není asi něco, čím bych objevil Ameriku, ale důležité je říct, že správné rozhodnutí jde dělat pouze na základě informací skrytých v datech firmy. Bez jasných čísel nejde dosáhnout efektivního využití zdrojů. A k tomu je potřeba analytických a datových procesů, což vede ke zmiňované automatizaci a také vizualizaci dat díky oblasti business intelligence.

Točíme se kolem dat, jejich zpracování, automatizace, vizualizace. To vše máš na starosti z pozice datového analytika. Jak bys ji jednoduše definoval?

Práce datového analytika spočívá v přípravě dat a jejich analýze pro různé výstupy, rozbory a reporty. Dále pak jde o údržbu a tvorbu databází, koordinace a spolupráce s marketingovým oddělením, spolupráce na různých IT projektech v rámci společnosti. Je to komplexní obor, který má přesah do různých odvětví, proto je důležité sledovat data vždy v daném kontextu, aby bylo možné je aplikovat na konkrétní situaci.

Rozhled a znalost kontextu bude asi o to důležitějších, když se v Medoru staráte o více klientů než v případě, kdy se věnuješ pouze jedné věci.

V Medoru přistupujeme k datům našich klientů individuálně podle jejich potřeb. Takže je důležité si na začátku nastavit očekávání a cíle. Většinou je to tak, že klienti mají k dispozici například nesourodá prodejní data z různých distribučních kanálů, které znesnadňují další zpracování a analýzy. Vytváříme tedy ucelenou databázi s udržovanou historií a automatizovaný reporting s výstupy, reporty, náhledy ve flexibilní platformě MS Power BI. Jestli s daty dále pracujeme, je vždy opět individuální a každý klient má trochu jiné potřeby.

Pokud se bavíme o tom, že ke každému klientovi přistupujete individuálně a řešíte jeho konkrétní potřeby, tak myslíš, že je správný směr outsourcovat správu o data? Nebylo by pro firmu lepší najmout si člověka nebo tým, který vše bude řešit na místě?

Trend outsourcování služeb je nyní na vzestupu a myslím si, že je to správná volba. Pro malé a střední firmy jde hlavně o snižování nákladů, které je mnohdy nezbytností. Využívání externích zdrojů má mnoho výhod. Zejména možnost dostat se k nejmodernějším technologickým trendům a inovacím, ke kterým by se jinak neměly možnost sami dostat, ať už kvůli chybějícímu know-how, nebo omezeným financím.

Vraťme se k samotné pozici datového analytika. Kde ji vidíš za pár let, kdy budou technologie zase o kus dál?

Datoví analytici jsou na trhu práce stále velmi žádaní a firmy se bez datových analytiků jistě neobejdou. Dá se říct, že je to povolání budoucnosti.

A současnosti?

Datoví analytici patří k nejvyhledávanějším talentům, už teď jsou datoví analytici vyhledávaní specialisté a brzy je bude potřebovat každá firma. Práce s daty může zvýšit firmám výdělky i efektivitu práce. Manažeři firem potřebují rychlý přístup ke svým datům ve formě vhodné pro prezentaci a správné rozhodování.

Takže máme lékaře, hasiče a analytiky?

Takhle určitě ne, ale data hýbou světem a firmy dají téměř cokoliv za to, aby jim rozuměly. Každé kliknutí, stáhnutí, vyhledávané nebo napsané slovo zanechává digitální stopu. Datoví analytici pracují s velkými objemy dat, jejich zkoumáním pomáhají sdělovat vývoj dat pomocí různých výstupů a reportů, pomáhají vyhledávat nové zákazníky, příležitosti, produkty a možnosti rozvoje, nebo jak se budou vyvíjet prodeje společnosti.

Je možné říct, jaký je rozdíl v přístupu k datům a jejich zpracování mezi Českou republikou a zahraničními státy?

Podle mého názoru se přístup k datům v ČR a v zahraničí příliš neliší. Mnoho firem dnes působí ve více zemích, a i z toho důvodu se na Evropu hledí jako na jeden trh.

To platí i v Medoru, kde působíte v několika evropských státech?

K výstupům pro naše klienty využíváme čím dál více nástroje Business Intelligence, které mnoho firem v ČR stále přehlíží. Tím se snažíme odlišit a nabízet tak vysoce kvalitní služby. Vizualizace pomocí PBI poskytuje širší pohled na celkovou výkonnost společnosti. Slouží i k efektivnímu a správnému manažerskému rozhodování a usnadňuje nastavení priorit. Kromě toho využíváme ETL nástroje, které podporují vyšší efektivitu a flexibilitu při zpracování dat.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek