Posuňte se vpřed na základě přesných dat

Využijte analytický nástroj Medor Reporting pro efektivní vedení a řízení společnosti

Chci vědět více

Mějte přehled nad výsledky vaší firmy

Data mohou být to nejcennější, co máte. Pokud je dokážete správně číst, získáte náskok před konkurencí a budete moci řídit společnost efektivně. Medor Reporting vám zajistí jednoduchý a do detailu propracovaný náhled na všechna vaše firemní data.

Náš nástroj pro tvorbu reportů a analýz poskytne potřebné informace jak managementu, tak i prodejnímu týmu pro každodenní práci v terénu. Na základě KPI´s vám vytvoříme komplexní podklady pro vyhodnocení uplynulých období a zároveň dokážeme včas upozornit na aktuální problémy.

TIP MEDORU: Mějte všechna data a následné výstupy pod kontrolou. Medor Reporting kromě přímých prodejů analyzuje i různá externí data.

Proč využít Medor Reporting?

 • Informace na jednom místě – pravidelně od nás budete dostávat komplexní reporting
 • Kontrola nad procesy ‑ dokážeme včas upozornit na nefungující stávající řešení
 • Využití i v terénu ‑ umožňuje získat lepší přehled pro každodenní práci
 • Srovnání s konkurencí ‑ poskytujeme přehled o národních datech, kde je možné porovnávat prodeje

TIP MEDORU: K dispozici je v našem řešení také prezentace dat na mapových podkladech, které umožňují celkový přehled nad spravovanými regiony.

Jak Medor Reporting funguje?

Vaše prodejní data jsou zpracovávána v denních, týdenních nebo měsíčních intervalech, které jsou závislé na intervalu poskytování dat distribucí. Pokud využíváte Medor CRM, všechna data jsou poskytována ke zpracování kontinuálně. Následné vyhodnocení dat už probíhá pouze v řádu několika hodin (maximálně do 24 hodin od přijetí dat).

Reporty jsou nejčastěji uživateli předány prostřednictvím MS Power BI, který je zvolen jako prezentační nástroj pro jeho široké možnosti při dalším zpracování dat uživatelem. Alternativní možností prezentace dat je webové rozhraní dat s přehlednými dashboardy.

TIP MEDORU: K dispozici je v našem řešení také prezentace dat na mapových podkladech, které umožňují celkový přehled nad spravovanými regiony.

Pomáháme analyzovat data pro desítky firem

Výběr několika posledních nejvýznamnějších klientů kteří nám projevily důvěru:

 

Jsme partněři pro vaše podnikání

 • Ing. Pavla Kotrášová

  Ing. Pavla Kotrášová

  Accounting Manager Medopharm, s.r.o.

  Se společností Austro‑Bohemia spolupracuji více než 14 let a jsem absolutně nadšená z jejich práce. Jejich profesionální a zároveň velmi lidský a individuální přístup je nedocenitelný. Z pozice finanční manažerky oceňuji promptní či téměř okamžité reakce na jakýkoliv problém a snahu vyřešit vše k maximální spokojenosti zákazníka. Na jejich reporty se mohu vždy spolehnout. Spolupráci s Austro‑Bohemia všem doporučuji!

 • Mgr. Zbyněk Pronteker

  Business Unit Manager +pharma Česká republika s.r.o.

  Se společností Austro‑Bohemia jsme velmi spokojeni, její služby využíváme od začátku našeho působení na českém trhu. Pro potřeby řízení našich vztahů se zákazníky využíváme systém Medor CRM, který je intuitivní a rychle zvládnutelný již po krátkém odborném zaškolení. Systém nám taktéž poskytuje všechny potřebné reporty a klíčové ukazatele pro řízení našich aktivit.

 • Mgr. Kateřina Slabá

  Product Manager TECOM ANALYTICAL SYSTEMS CS, spol. s r.o.

  S firmou Austro‑Bohemia spolupracujeme více než 10 let. IT podpora poskytovaná firmou Austro‑Bohemia naší firmě je vynikající a profesionální přístup je od začátku naší mnohaleté spolupráce samozřejmostí. Oceňuji i výbornou komunikaci a schopnost pružně reagovat na všechny naše požadavky.

 • Ing. Josef Maléř

  Ing. Josef Maléř

  Business Unit Manager Exeltis CZECH, s.r.o.

  Společnost Austro‑Bohemia poskytuje naší firmě CRM systém Medor více než 3 roky. Na spolupráci nejvíce oceňuji schopnost připravit Medor CRM dle našich potřeb a požadavků. Vážím si také neustálé snahy Medor vylepšovat a jejich dalšího servisu spojeného nejenom s podporou systému, ale i se správou IT.

Zpracování dat o prodejích

Prodejní data jsou zpracovávána v denních, týdenních nebo měsíčních intervalech ‑ v závislosti na intervalu poskytování dat distribucí. Vyhodnocení dat probíhá v řádech několika hodin, vždy ale maximálně do 24 hodin od přijetí dat. Data z Medor CRM jsou poskytována kontinuálně.

Reporty jsou nejčastěji uživateli předány prostřednictvím MS Power BI, který je zvolen jako prezentační nástroj pro jeho široké možnosti při dalším zpracování dat uživatelem. Alternativní možností prezentace dat je webové rozhraní dat s přehlednými dashboardy.

 

Moduly systému

Medor Reporting je zacílen především na komplexní zpracování prodejních dat farmaceutických společností, které jsou poskytovány z distribučních kanálů. Standardně jsou zpracovávána data prodejů v lékárnách, nemocnicích, e-shopech nebo přímo u lékařů.

Součástí reportingu je zpracování, konzultace a vyhodnocení prodejních plánů. Zpracováváme plány od obecných ‑ tedy jaký by měl být objem prodeje ve kterém regionu, až po plány s nejvyšší granularitou ‑ kolik kusů kterého produktu by měl který klient prodat.

Vyhodnocení plánů je přehledné a pochopitelné pro každého v prodejním týmu, ale zároveň umožňuje detailní pohled pro další analýzu.

Mimo základní prodeje jsou poskytovány informace o objemech vráceného zboží zpět do distribuce, nebo zpracovány a reportovány různé varianty dobropisů či rabatových akcí (prodej 5+1). Reportovány mohou být i informace o vydaných vzorcích nebo přímo prodaného zboží. Zpracovávat je možné i jakákoli další externí data.

Díky komplexnímu zpracování je Medor Reporting schopný poskytovat přehled příjmů a výdajů na jednotlivé regiony, produkty nebo zákazníky. Porovnání ziskovosti jednotlivých oblastí umožní upozornit na slabá místa prodejů nebo identifikovat další prodejní potenciál.

V rámci prodejních dat je možné identifikovat rabatové akce (kusové, například 5+1, ale i prodeje s poníženou cenou oproti ceníku) a dále je vyhodnotit. Díky identifikaci rabatů a možnosti zahrnutí dalších nákladů na prodej je možné reportovat reálnou výši prodejů.

Vedle prodejů z distribuce je možné reportovat i přímé prodeje, tedy kusy prodané přímo týmem v terénu, z kanceláře nebo přes e-shop. Vyhodnocení probíhá společně nebo paralelně s vyhodnocením prodejů z distribuce.

Pro ucelený přehled je často potřeba doplnit další data, jako je například přerozdělení prodejů drobných distributorů, přepočtení zboží z e-shopů na dílčí regiony nebo jednorázové importy prodejních dat z distribuce.

Díky provázanosti systémů umožňuje Medor Reporting poskytnout data z Medor CRM. K dispozici je pak ucelený přehled o prodejích propojený s targetingem a segmentací zákazníků, nebo prací v terénu ‑ s počty návštěv a propagovanými produkty na těchto návštěvách.

Součástí reportingu jsou i reporty skladových zásob, tedy pohled na vývoj zboží na skladech u jednotlivých distributorů, přehledy o týdenních pohybech směrem na lékárny nebo přeprodej mezi distribucí s detailem na jednotlivé krabičky produktů.

Mimo interních dat o prodejích Medor Reporting poskytuje přehled o národních datech, kde je možné porovnávat prodeje s konkurenčními produkty nebo sledovat historický vývoj a potenciál jednotlivých skupin produktů ‑ získat informace o skupinách produktů, ve kterých jsou obchodní příležitosti a nebo do kterých skupin produktů již nemá smysl dále investovat. Národní data Medor Reporting poskytují ucelený přehled o rozložení trhu (market-share).

 

Georeporting

K dispozici je také prezentace dat na mapových podkladech, které umožňují celkový přehled nad spravovanými regiony.

 

Cena Medor Reporting

Proč zde neuvádíme cenu? Protože neprodáváme CD, které vložíte do svého počítače a nainstalujete, ale nabízíme modulární systém, který umožňuje sestavit funkcionalitu podle potřeb klienta a zároveň snažíme se vyjít vstříc i všem individuálním požadavkům. Cena se tedy odvíjí od náročnosti implementace.

Medor CRM v číslech

 • 24,5 %

  meziroční růst našich klientů

 • 43 min

  od publikace do vyhodnocení

 • 289 Kč

  je cena jednoho reportovaného produktu

 • 175.800 ks

  produktů každý týden prodají naši klienti

 
 


Najdeme ideální řešení i pro vás

Zanechte nám na sebe kontakt, nebo se jen na cokoli zeptejte.
  Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

  Zpět na začátek