Čtení z dat. Jak poznat problém a objevit příležitost

Data jsou firemní know-how, a je potřeba s nimi tak zacházet. Vstup musí být standardizovaný, k výstupu je potřeba i lidská kreativita. Tak by se velmi zjednodušeně dala shrnout práce s daty. Co je však jednoduché, to může rozhodovat, jestli se vaše společnost vydá správným směrem, nebo nechá tržní pozici konkurenci a začne strádat.

Zvyšovat efektivitu je jedna z fází, do které se dostane po určitém čase každá firma. Přichází tak škrtání či tlak, který může být naopak velmi neefektivní. To v případě, kdy vyhrává pocit nad fakty. Ani fakta nemusí být dogmatem, tedy v případě, kdy nejsou zasazena do kontextu.

Akvizice zákazníků

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, získávat nové zákazníky nebo rozšiřovat vztahy s těmi stávajícími je téma, které rezonuje na každé poradě. Ke slovu se často dostávají ti, kteří vidí růst bez ohledu na skutečný dopad.

Nejčastější chyba bývá při plnění prodejních plánů, kdy jsou často sledována základní dvě čísla, tedy plán a jeho plnění. Málo manažerů pak dokáže dát výsledky do souvislosti s jednotlivými aktivitami a logistikou,” poukazuje na častý jev datový analytik Radek Nekvapil a rovnou doplňuje konkrétní případ: “V posledním týdnu se pro splnění plánu zavezou odběratelské sklady, ale manažer odpovídající za tento plnění tohoto plánu už nevidí, že tak vznikla zásoba na měsíc dopředu a tak bude na začátku příštího měsíce výrazný propad prodejů.

Efektivita zaměstnanců

Minimálně stejně důležitá jako akvizice zákazníků je pro dlouhodobý rozvoj společnosti také efektivita práce jednotlivých zaměstnanců. Řízení procesů je samostatný obor, pro který jsou však klíčová data.

Z interních dat je při správném zpracování snadné odhalit nejen nevyužitý obchodní potenciál, který vždy zajímá nejvíce, ale třeba také trendy jako zanedbávání částí jednotlivých regionů nebo odhalení samospádů,” vysvětluje datový analytik Nekvapil.

Kreativita zpracování dat

Ve chvíli, kdy se vám podaří správně přečíst data, jste na správné cestě, ale vyhráno ještě zdaleka není. Přichází chvíle, na kterou jsou systémy krátké. Vždy musí přijít lidská kreativita a rozdělit datové výstupy na ty, které dávají a nedávají smysl. 

“Vždy je důležité začít od úplného začátku a snažit se pochopit to, na co se dívám. Klást si otázky, jestli mám dostatečný kontext a vidím celou informaci. Pokud ne, snadno dochází k mystifikaci, kterou je možné každý den vidět v médiích,” pozastavuje se Nekvapil nad trendem posledních let a opět ukazuje konkrétní příklad.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek