Využívejte data. Víte, jaká máte ve firmě k dispozici?

Každá firma má hromadu dat, ze kterých je možné predikovat budoucí stavy. Jde se tak připravit na růst i na krizi. A ještě lépe. Dá se z trajektorie směřující ke krizi odrazit k úspěchu. Stačí správně zpracovávat a číst nejen interní data, ale i ta veřejně dostupná, díky kterým vidíte vlastní fungování v širším kontextu. Dokážete tak průběžně modelovat vývoj trhu a efektivně investovat své náklady i časovou kapacitu týmu.

Velká data, tzv. big data, jsou velká jen tehdy, když je ve firmě dokážete využít. Bez toho jde o hromadu čísel, kterým chybí význam. “Hodně společností si stále vůbec neuvědomuje, jaká data generují a jak by je mohli využít. Přitom každé číslo, každá aktivita, která se zaznamenává je zdrojem informací, které firmu posunou dál. Ať už jde o prodeje, o efektivitu zaměstnanců či spoustu dalších věcí, kterým se firma věnuje. Zde je potřeba začít a postupně měnit vnímání manažerů,” popisuje stávající fungování trhu datový analytik Radek Nekvapil.

Kde význam hledat a jak nepřehlížet data, která máte každý den kolem sebe?

Interní data

Zdrojů dat existuje spousta. Začněme s těmi interními, které má k dispozici pouze vaše firma, a můžete tak díky nim získat velkou konkurenční výhodu. Pokud o nich víte, dokážete je správně zasadit do kontextu a následně využít v každodenním chodu firmy.

Každá společnost má k dispozici minimálně data, která se týkají hlavního záměru společnosti, tedy prodejní či výrobní. I bez velké analytiky se snadno dostanou k vyhodnocení aktivity jednotlivých obchodních zástupců nebo třeba nákladům na marketing,” vysvětluje Nekvapil a dodává: “Samozřejmě pro větší přesnost výstupů je lepší využít nejen nástroj, který vše automatizuje, ale také mít v týmu někoho, kdo dokáže data správně přečíst.

Chování zákazníků a zaměstnanců

Interní zdroje můžete rozdělit ještě na dvě části. Spoustu údajů sbíráte o vlastních zákaznících a jejich chování, abyste dokázali připravit atraktivní nabídku podle jejich potřeb, dokázali správně nastavit skladové zásoby a optimalizovat další aktivity, které vůči dalším akvizicím plánujete.

Kromě dat o zákaznících, které vás dovedou k vylepšení produktů/služeb a s tím souvisejícím nárůstem tržního podílu, máte také data o interních procesech. Zatímco práce s daty zákazníků a zkoumání jejich chování dostává stále větší prostor, zaměstnanci zůstávají stále skryti stranou, a tak sice na výnosové stránce rozdíl nevidíte, u výdajů je však každý špatně nastavený proces znát.

Veřejně dostupná data

Pro správné čtení dat je potřeba podívat se i mimo interní data a porovnávat s ostatními veřejně dostupnými zdroji, které vám dají lepší představu o vývoji trhu, na kterém podnikáte. Právě přehled o trhu nabízí jeden z mnoha modulů našeho Medor Reportingu, který poskytuje informace o národních datech.

Veřejně dostupných zdrojů je spousta, stačí se třeba podívat na data, která pravidelně vydává Český statistický úřad, které jdou následně integrovat pro potřeby upřesnění reportovaných hodnot z dat společností. My konkrétně v Medoru pro naše klienty z farmaceutického prostředí využíváme data ze Státního úřadu pro kontrolu léčiv, díky čemuž můžeme klientům rychle ukázat stav i potenciál trhu,” zmiňuje Nekvapil konkrétní příklad pro jednu část trhu.

Snadno tak můžete porovnávat prodeje s konkurenčními produkty nebo sledovat historický vývoj a potenciál jednotlivých skupin produktů. Velmi rychle díky datům získáte informace o skupinách produktů, ve kterých jsou obchodní příležitosti anebo naopak do kterých skupin produktů už nemá smysl dále investovat.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek