Rozhovor s vedoucím vývojového oddělení Jaroslavem Maierem

1) Jak ses dostal na pozici vedoucího vývojového oddělení a jaké jsou tvoje hlavní role a odpovědnosti v této roli?

Na prvním místě bych chtěl zmínit, že jsem do společnosti Medor nastoupil po absolvování vysoké školy jako junior developer. Dříve jsem pracoval převážně jako správce sítě a zkušenosti ohledně programování jsem neměl na vysoké úrovni, a proto jsem byl rád, že jsem měl první rok dobrého senior developera, který mě dokázal skvěle připravit a navést správným směrem. Po odchodu bývalého senior delevopera jsme chvilku byli bez vedoucího a rozdělili se na tzv. “triumvirát”. Při této volbě je velmi důležitá spolehlivost jednotlivých členů. Tehdy přišlo období Covidu, který přesunul veškerou práci na home office. Bohužel, ne všichni zaměstnanci dokázali pracovat na stejné úrovni na home office, jako v práci. Následně nebyl v programátorském oddělení takový řád, jaký jsem si představoval, a proto jsem zanedlouho obdržel nabídku, kterou jsem přijal a stal se vedoucím programátorského oddělení. Od této doby se snažím vymýšlet nové procesy a zjednodušovat stávající k zefektivnění práce.  Jako vedoucí oddělení přebírám zodpovědnost za řízení a vedení ostatních členů v týmu, což zahrnuje plánování, přidělování a vysvětlování jednotlivých úkolů ve sprintu, poskytování rad a informací programátorům a sledování jejich individuálního pokroku. Mezi hlavní role vedoucího programátora jednoznačně patří i plánování a koordinace s ostatními odděleními. V tomto bodu je velmi důležité znát možnosti jednotlivých členů týmu. Další rolí vedoucího oddělení je rozhodování o standardech vývoje, zvolených technologiích a architekturách. Je důležité držet krok s dobou a s konkurencí, a je tedy potřeba posouvat naše produkty pomocí nových technologií na lepší úroveň. V neposlední řadě si jako vedoucí oddělení rozhoduji o výběru nových programátorů.

2) Jaké jsou hlavní výzvy, se kterými se tvůj tým setkává při rozvíjení stávajících produktů CRM a Reportingu a vývoji nových produktů a jak se snažíte tyto výzvy řešit?

Hlavní výzvou při vývoji všech stávajících produktů je zejména snaha držet krok s konkurencí, a to zahrnuje především technologický růst a včasné odevzdání řešení. S množstvím klientů vzniká i větší množství úkolů a problémů, které je nutné řešit bezchybně a včas. Medor CRM a Reporting byly starší technologické projekty. Nyní se dá říci, že projekt Reporting je úspěšně převeden do moderního zpracování, kde je vytvořené řešení od extrakce, transformace až po vložení do našeho datového skladu. Dalším projektem k modernizaci je Medor CRM. I tento projekt bude velkou výzvou, a to jak v oblasti převedení modulů do nových technologií, tak v oblasti řízení. Naše odvětví se rychle rozvíjí, a je tudíž důležité se neustále vzdělávat, abychom všechny nové výzvy mohli bez problému zvládnout. Tyto nově nabyté zkušenosti ze vzdělávání je nutné implementovat do stávajícího vývoje.

3) Jaké jsou největší priority tvého oddělení v rámci plánování a koordinace vývoje nových modulů a funkcionalit v CRM a Reportingu?

Jednou z největších priorit ve vývoji nových modulů je primárně identifikace cílů a požadavků jednotlivých úkolů. Tuto prioritu má na starosti project owner, ale je důležitá pro celý vývojový tým, jelikož určuje jasný směr vývoje. Další důležitou prioritou vývoje je plánování a správné rozdělení úkolů ve sprintu a zajištění dostatečného času pro jejich vývoj. Pro vedoucí oddělení je nutné umět dobře pracovat s vývojovou kapacitou, jelikož může docházet k přehlcení vývojového oddělení, a proto je důležitým aspektem správa zdrojů a přidělování úkolů. V oblasti plánování vývojových prací je nutné počítat s časovou rezervou, a to zejména kvůli možnému přehodnocení obtížnosti úkolů či nalezení náhodné chyby v provozu.  Tudíž je nutné, aby všechny kapacity v týmu nebyly při zahájení sprintu vyčerpané. Někdy se však může stát, že i přes dobré plánování se vyskytne problém – takzvaný “blocker”, přičemž se jedná o typ chyby, která znemožňuje práci našich klientů, a je tedy nutné tento typ chyby co nejdříve odstranit či vyřešit. Pokud se zjistí, že kvůli velké chybě není možné sprint stihnout, tak se společně s project ownerem zjistí priorita úkolů a rozhodne se o odsunutí některých z nich do následujícího sprintu.

4) Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti vývoje CRM systémů a datové analytiky a jaké inovativní technologie nebo nástroje se snažíte zapojit do vašich vývojových procesů?

Nejnovějším trendem v CRM je v současné době samozřejmě využití umělé inteligence a strojového učení, které lze v CRM využít na mnoha místech. Například takové chatboty jsou v CRM řešením velmi populárním a mohou pomoci vyřešit uživateli mnoho dotazů, aniž by byl zapotřebí zaměstnanec CRM. Umělá inteligence může napomoci uživatelům zefektivnit práci s CRM a zrychlit práci zaměstnancům. Téma využití umělé inteligence je velmi obsáhlé a vystačilo by na samostatnou kapitolu.

Dalším trendem, starším, ale stále velmi žádaným v oblasti vývoje CRM systémů, jsou samozřejmě cloudová CRM řešení. Toto řešení umožňuje klientovi přistupovat k systému odkudkoliv a kdykoliv je to možné. Mnoho vývojových týmů přesouvá své aplikace a databáze do cloudu.  S cloudovým řešením je úzce spjata i možnost mobilního přístupu k CRM. V dnešní době jsou mobilní telefony stále více využívány, a proto jsou na toto řešení kladeny vysoké nároky. V současnosti se zaměřujeme především na zautomatizování procesů v oblasti reportingu.

5) Jak spolupracujete s ostatními odděleními v rámci společnosti, aby se zajišťovala úspěšná integrace nových funkcionalit a modulů do CRM a jakým způsobem řešíte případy, kdy se musí spolupracovat napříč více odděleními?

Kooperace mezi odděleními je velmi důležitá pro zdravý chod firmy, jelikož s její pomocí se dají vyřešit téměř všechny problémy spojené s vývojem.  Spolupráce s ostatními odděleními je velmi úzká. Nejvíce spolupracujeme s oddělením helpdesku a oddělením Reportingu. Tato kooperace zahrnuje zejména plánování nových sprintů a řešení problémů v provozu. Pokud se řeší něco složitějšího, tak se problémy řeší na úrovni vedoucích, kde se projednají všechny možnosti a sepíší se veškeré požadavky. Poté se práce rozdělí mezi jednotlivé řešitele v malém týmu. Při plánování se využívají nástroje, které nám ulehčí kooperaci mezi jednotlivými odděleními a je z nich zřejmé, který tým je za co odpovědný.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek