Pracovat s daty je základem úspěchu nejen u manažerů

Každý byznys potřebuje plánovat. Nejde jen o to mít vše ve správný čas na správném místě, důležitá je i správné vyhodnocení jednotlivých procesů. O tom všem má každá společnost data. Aby dokázala využít jejich potenciál, potřebuje nejen nástroje, které umožní jejich efektivní zpracování, ale také schopné analytiky, kteří dokáží zajistit správné podklady pro rozhodování manažerů.

Názor, zkušenosti či intuice. Co stačilo k úspěchu ještě před pár desítkami let je dnes zaprášenou minulostí. V čele dnes stojí data, kterých společnosti získávají každým dnem víc a víc. Ne vždy s nimi však dokáží pracovat takovým způsobem, aby vytěžili potenciál, který se jim skrývá pod rukama. Manažeři se tak vrací do historie a spoléhají na vlastní dovednosti.

Rostoucí trh s big daty

Do analytických nástrojů investují firmy po celém světě, Českou republiku nevyjímaje, stále více peněz. Často se stává, že jedna společnost využívá několik analytických nástrojů, ze kterých získávají ještě větší množství dat. Zároveň však platí, že více než dvě třetiny těchto údajů zůstane nevyužito.

Důvodů, proč tomu tak je, je několik. Špatné systémové zpracování dat, nedostatečná kvalifikace analytika přeložit data do řeči, ale i třeba neochota manažerů měnit zažité zvyky.

Každý obor má svá specifika pro práci z daty. Například farmaceutické obory, kde jde primárně o B2B, potřebují silný nástroj pro své obchodní zástupce, kteří musí rychle plánovat a zaznamenávat velký počet aktivit. Nezaměřují se tak na dlouhodobé plánování, ale potřebují přesně a rychle sledovat velký počet obchodních aktivit, na jehož základě mohou sami obchodní zástupci i jejich vedoucí operativně měnit stávající procesy,” vysvětluje na konkrétním případu náš datový analytik Radek Nekvapil.

CRM systémy

Na začátku 90. let se do byznysu dostal pojem big data, označující velké množství dat, které mají potenciál doslova měnit svět. Velkými se stávají však jen ve chvíli, kdy je společnosti dokáží vytěžit a využít. Ačkoliv dnes nenajdete moc firem, které nemají alespoň jednoho zaměstnance nebo oddělení na zpracování dat, ze zahraničních průzkumů vyplývá, že více než dvě třetiny z nich data zpracovávají chaoticky.

Začít vytěžovat potenciál není složité. Zvlášť v dnešní době, kdy existují nástroje, které celý proces výrazně usnadňují.

Nástrojů i způsobů pro vyhodnocení dat je opravdu velké množství. Výběru však musí předcházet vize, kdy je potřeba zautomatizování procesu zpracování dat, díky čemuž dojde k eliminování lidských chyb. Stejně důležitou roli hraje samotný důvod, tedy proč se data zpracovávají a jaký je očekávaný výstup. Až potom by mělo přijít na řadu vybírání nástroje, který firmě dokáže naplnit její potřeby,” popisuje správný postup výběru Radek Nekvapil.

Trendy reporting

Díky široké nabídce, technologickému pokroku a cloudovým nástrojům na zpracování informací jsou dnes velká data dostupná i menším podnikům. “Reporting dat obsahuje dnes každý CRM systém. Otázkou pak je, jak moc je kvalitní. V našem CRM systému načítáme veškerá data ze všech dostupných zdrojů klienta, z nichž je následně možné připravit libovolný report,” říká Nekvapil k systému Medor a doplňuje: “Následně je důležité předat výstupy klientům podle jejich potřeb, aby s daty mohli dále pracovat.

K hromadě dat je totiž stále potřeba logické myšlení a kreativita, tedy konkrétní zodpovědná osoba, která propojí data s kontextem. Úspěšný manažer tak potřebuje jako svoji pravou ruku analytika s kvalitním nástrojem, díky němuž dokáže dělat správná rozhodnutí a posouvat svoji firmu dopředu.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek