Jak na profesionální vstupní analýzu

Základem každé spolupráce je v první řadě seznámení s klientem samotným, následně také detailní poznání firemních procesů. Právě díky vstupní analýze dáváme dohromady kompletní podklady pro následné řešení, které vede k zefektivnění zmíněných procesů. Jak taková analýza probíhá?

Našim klientům nabízíme komplexní služby, proto je důležité na začátku rozlišit, o jaké procesy půjde. Stejně tak důležité je zjistit, zda se budeme zaměřovat na prodeje nebo nastavení fungování CRM systému.

Ať jde o první nebo druhý případ, prvním krokem analýzy procesů je především úvodní schůzka s klientem, kde rovnou řešíme všechny jeho potřeby a představy.

Automatizace pro efektivnější prodeje

Pokud se teď zaměříme na vstupní analýzu pro zefektivnění prodejů, tak zde se na začátku potřebujeme seznámit s aktuálně používanými daty, zároveň zjišťujeme používané distributorské kanály a hledáme řešení, jakým způsobem se jako zpracovatel dostaneme k datům. Někdy je možné získat data přímo, jindy se zase musíme obrátit přímo na poskytovatele dat.

Po sběru zdrojů a potvrzení správnosti formátů následuje hrubý odhad nad zavedením těchto zdrojů do automatického procesu zpracování ze strany technické. Jakmile máme hotovo, přeskakujeme na úplný konec procesu. Navrhujeme tedy podobu, v jaké budou data zobrazována, z čehož následně vzejde první podoba skutečného výstupu. Pro zpracování i zobrazování dat vybíráme jeden z dostupných BI nástrojů.

Výsledkem je detailní vstupní analýza pro automatizaci procesů, kde už můžeme klientovi konkrétně ukázat všechny možnosti zjednodušení a zefektivnění procesů. Možnosti přínosu automatizace ukazujeme samozřejmě i na konkrétních číslech, tedy úsporách, které zavedení našeho řešení přináší.

Implementace CRM systému

V případě, že chce klient implementovat náš CRM systém, vstupní analýza se trochu liší. Na prvních schůzkách se bavíme o požadavcích na systém. Potřebujeme zjistit, jaké práce klient provádí, jak by se daly zefektivnit, a především pomocí čeho bychom toho dosáhli. Dostáváme se tak do přímého kontaktu se systémem.

Jakmile máme za sebou všechny potřebné formality, předáváme implementační šablonu, do které klient vyplní veškerá základní data. Paralelně s tím poskytuje získáváme i aktuálně používaná data, u nichž následně probíhají konzultace o jejich přesném využití.

Práce s různými typy daty

Poradit si dokážeme téměř s jakýmikoliv daty. Výjimku prozatím tvoří obrázky, fotografie a PDF formáty, což se však rychle mění a brzy už omezení při zpracování vstupních dat nebudou žádná. Samozřejmě je lepší, čím více jsou data strukturované. Ne vždy je však přání otcem myšlenky.

Pro zpracování je ideální mít data v elektronické podobě, je však možné v rámci vstupní analýzy pracovat i s daty na papíře, ke kterým se dá vyjádřit, a následně z nich zpracovat relevantní výstup pro budoucí zefektivnění procesů.

Čištění dat

Jak bylo zmíněno, data dostáváme k dispozici v různých podobách. Je tak potřeba je očistit a dostat do podoby, kterou je možné následně jednoduše zpracovávat. K čištění je potřeba chápat, s čím máme zrovna co do činění. Může jít o dílčí části dat nebo kompletní celky. Ke kontrole používáme automatické vzorce, následně i druhou kontrolu s lidským zdrojem.

Data následně rozdělujeme do balíků podle kvality jejich podoby a následně opět řešíme s klientem, jak je možné data využít. Zároveň hledáme i cesty, jak data okamžitě nebo v průběhu spolupráce doplnit.

Proces spokojeného klienta

Jakmile dokončíme vstupní analýzy a následně nastavíme požadované procesy, přichází zasloužená odměna, kdy vše funguje automaticky, díky čemuž dochází ke snížení nákladů klientů. Bez lidského zásahu získáváme strojově potřebná data od poskytovatelů, automaticky funguje i očištění zdrojů o veškeré problematické prvky a následně probíhá import na náš SQL Server, kde se data transformují do unifikované podoby, kterou následně poskytujeme jako zdroj dat z našeho SQL serveru.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek