Cesta k efektivním procesům vede přes úspěšnou implementaci

Náš cíl je u každého klienta stejný. Přijít s řešením, jak na základě našeho systému, zefektivnit práci s daty a následně tak šetřit peníze. Díky dlouholetým zkušenostem máme definovaný interní proces, díky kterému se dokážeme stát klientovým dlouhodobým partnerem, na kterého se může spolehnout.

Každý firemní systém je trochu jiný. Implementace proto vyžaduje zpočátku dostatek času od klienta, abychom si vzájemně nastavili očekávání, dostali přesné informace u fungování stávajících procesů a také mohli všechny uživatele provést naším systémem, který jim následně ušetří hodně času a starostí.

Seznámení a očekávání

Začínáme tradičně schůzkou, na kterou k vám vyšleme našeho kolegu. Cíl je jednoduchý. Zjistit vaše potřeby a představit naše možnosti řešení. Konkrétně potřebujeme vědět, k čemu bude Medor sloužit, kolik uživatelů s ním bude pracovat nebo jaké budou finální výstupy.

Všechny informace si mezi sebou předáme a hledáme řešení, která by se nejlépe hodila pro naplnění cílů. S ním se za vámi vrátíme. Bude nás už více, stejně tak se potřebujeme seznámit s vaším zástupcem produkčního oddělení, se kterým bude řešit technickou stránku spolupráce. Čím více do detailu se dostaneme hned v úvodu, tím efektivněji dokážeme nastavit proces i časové možnosti spuštění systému Medor.

Jdeme tak více do hloubky. Řešíme vaše technické možnosti, na jejichž základě vám popíšeme, jak budou jednotlivá očekávání naplňována. Ve chvíli, kdy jsme domluveni, předkládáme časový harmonogram implementace, který je doplněn o soupis modulů a funkcí, jež budou výstupem implementace. Nezapomínáme ani na data, která jsou nejdůležitější. Je jen na vás, jestli budete Medor používat tzv. od nuly, nebo vám do systému ještě před jeho spuštěním implementujeme data, která máte k dispozici v jiných systémech. Řešení musí být pro vás vždy co nejlepší.

Data v praxi

Víme vše podstatné, abychom mohli připravit implementační šablonu, kterou vám v excelu pošleme. Abychom mohli naplnit vaše očekávání, potřebujeme od vás template vyplnit daty, se kterými budeme následně pracovat. Od začátku máme samozřejmě podepsanou dohodu, abyste si byli jisti, že jsou vaše data u nás v bezpečí a nikam jinam se nedostanou. Důvěra je pro nás však základem dlouhodobě úspěšné spolupráce.

Jakmile máme data k dispozici, naši datoví specialisté připraví vstupní analýzu, na jejímž základě odladíme nejasnosti nebo chyby. Pak už informace implementujeme do Medoru, který vám osobně představíme na schůzce.

Na třetí schůzce se tak už dostáváme k praktické ukázce, kde vašemu produkčnímu oddělení prezentujeme aktuální stav systému, kde nepoužíváme anonymizovaná data, ale vaše konkrétní údaje. Vy tak okamžitě získáte velmi přesnou představu, jak můžete Medor využívat. Následně už řešíme jen detaily, které je potřeba nastavit a vy jste tak mohli systém vytěžit na maximum.

Fungující řešení Medor

Pokud jsme se na začátku domluvili, že po praktické ukázce bude potřeba na základě dat připravit větší úpravy systému, dotahujeme je. Jinak už vše připravujeme k ostrému spuštění. Ještě před tím připravíme školení pro všechny uživatele, aby v den D nenastal žádný problém a práce s Medorem byla co nejpřirozenější.

Po nasazení do provozu naše práce ani kontakt s vámi nekončí. Naše technická podpora je vám stále k dispozici, abychom zajistili co nejefektivnější fungování systému a mohli řešit jeho následný rozvoj pro vaši větší spokojenost.

Takhle jsme už pomohli nastavit efektivní procesy desítkám farmaceutických a FMCG firem a rádi se podíváme i na ty vaše.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek