Zefektivnění procesů pomáhá pohled zvenčí

Doba se neustále zrychluje a řízení procesů, které stačilo kdysi, je dnes nedostačující. Firmy tak kvůli neefektivitě mohou měsíčně přicházet o desítky až stovky tisíc korun. Pro lepší vynaložení nákladů i časové kapacity zaměstnanců ale často stačí málo. Třeba pohled konzultant zvenčí, který dokáže zanalyzovat stávající situaci, navrhnout optimální řešení a dohlédnout i na implementaci vylepšení.

Stále větší nároky jsou kladeny na zpracování dat a jejich následné využití pro byznysové modely, které zajistí větší efektivitu firmy. Proto se čím dál více firem obrací na specializované firmy a konzultanty, kteří mají jediný úkol – vylepšit stávající procesy. Za návrhem řešení se však skrývá spousta práce.

Jsme na dlouhé vztahy

S každým novým klientem se v Medoru potřebujeme nejdříve seznámit. Filosofie naší firmy je založená na partnerství. Máme za sebou několik zakázek, kdy šlo o krátkodobou výpomoc, obvykle jsme však máme s klienty dlouhodobý vztah, který pomáhá na cestě k neustálému posouvání vpřed. V dlouhodobém partnerství vidíme velký přínos.

Hned na začátku si potřebujeme potvrdit, že jsme na jedné lodi a od klienta slyšet, jaká je jeho vize. Následujícím krokem je projít stávající fungování interních i externích procesů, abychom co nejlépe pochopili, v jakém bodě se nacházíme.

Ve znamení excelu

U vstupní analýzy kromě obecných informací zjišťujeme, s jakými vstupními daty klient pracuje, jaké zdroje je možné využít a jaké jsou jeho technické možnosti. Stále u nás existují desítky, snad i stovky firem, jejichž měsíční obrat přesahuje desítky milionů korun a spoléhají se na starý dobrý Excel, se kterým umí správně zacházet pouze pár lidí z firmy.

V hromadě dat tak mohou vznikat nesrovnalosti, které následně ovlivňují chod celé firmy. Určitě nemáme nic proti Excelu, i u nás je to stále jeden z nejvyužívanějších nástrojů. V jednoduchosti je síla. Je však potřeba reagovat na aktuální trendy a využívat technologické novinky, které se na trhu objevují.

Řešení na míru není klišé

Právě absenci moderních nástrojů vidíme na začátku jako velký problém u mnoha klientů. Není se čemu divit. Pro jejich správné využití je potřeba specializace, kterou si firmy kolikrát neuvědomují nebo nemohou dovolit. Spoléhají tak na osvědčené nástroje a místo vysoce návratné investice mají zbytečně vysoké náklady na řízení firmy.

Proto po vstupní analýze přichází na řadu byznys analýza, ve které na základě dat hledáme řešení, které by zefektivnilo chod firmy. Každá analýza je založena na potřebách klienta. Nejde tak najít obecné řešení, které by fungovalo napříč trhem. Je tak důležitá účast konzultanta, který vkládá své vědomosti a zkušenosti ve prospěch našeho partnera. Stává se členem jeho týmu a připravuje nejen návrhy řešení, ale dohlíží i na správnou implementaci.

Report a jak dál…

Při každém návrhu je dnes důležitá automatizace, která našim klientům šetří desítky tisíc korun měsíčně. Implementací to však nekončí. Pro další kroky a další fáze spolupráce je potřeba podrobný reporting, který ukáže, jaké jsou další možnosti pro zvýšení efektivity.

ZOBRAZIT STUDII

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek