Pomůžeme vám zefektivnit vaše podnikání

Spolehněte se na silného partnera s moderním CRM systémem

Chci vědět více

Využívejte CRM pro zjednodušení firemních procesů

Medor CRM je moderní informační systém pro řízení vztahu se zákazníky, díky kterému budete mít plně pod kontrolou všechny údaje o klientech. Budete jim tak moci věnovat kvalitnější péči, která vede k vyšším ziskům za nižší náklady.

V našem CRM si můžete snadno také plánovat schůzky včetně možností segmentace a targetingu pro různé typy kontaktů. Nastaveny jsou procesy pro vyhodnocení nákladů na zákazníka (Customer total cost), získání zákaznické hodnoty (Customer value) nebo podporu komunikace se zákazníky a sledování vývoje těchto vztahů.

Co dalšího Medor CRM nabízí:

 • řízení agendy společnosti (docházka, pracovní volno, kniha jízd…)
 • zasílání transferových objednávek přímo z distribuce
 • účetnictví a elektronická evidence dokladů
 • přímý obchod a vzorkování

Součástí našich služeb je technická podpora Medor Helpdesk, která je vám neustále k dispozici a vyřeší každý váš dotaz.

TIP MEDORU: Mějte firemní procesy a data plně pod kontrolou. Kromě CRM využijte Medor Reporting, náš chytrý analytický nástroj.

Proč se spolehnout na Medor CRM?

 • Vynikající dostupnost – k zadání i přístupu k informacím stačí internetové připojení
 • Online data ‑ přístupná data všem uživatelům ihned po zadání do systému
 • Kvalitní zabezpečení ‑ šifrovaná komunikace pomocí vlastního SSL certifikátu
 • Správa a záloha dat ‑ pro větší bezpečnost jsou vaše data pravidelně zálohována
 • Snadná aktualizace ‑ systém je udržován stále aktuální bez potřeby reinstalace
 • Minimální nároky na hardware – výpočetní výkon je zajišťěn serverem, zařízení uživatele pouze prezentuje

V případě požadavku je možné systém provozovat i na serveru klienta, v tomto případě je však nutno zajistit dostatečnou výpočetní a přenosovou kapacitu.

TIP MEDORU: Využívejte CRM v terénu díky tabletovému modulu. Pomocí zjednodušeného rozhraní můžete přijímat objednávky, prodávat produkty nebo vytvářet transferové objednávky včetně vygenerování potřebných dokladů.

Jak Medor CRM funguje?

Jde o modulární informační systém, který pro každého klienta sestavujeme přesně na míru podle konkrétních požadavků. Základem systému je aplikační server umístěný v moderním zabezpečeném datovém centru, se kterým uživatelé komunikují prostřednictvím internetu ze svých počítačů, tabletů nebo smartphonů, pomocí naší klientské aplikace nebo pomocí standardního webového prohlížeče.

Naše CRM pomáhá desítkám firem

Výběr několika posledních nejvýznamnějších klientů kteří nám projevily důvěru:

 

Jsme partněři pro vaše podnikání

 • Ing. Pavla Kotrášová

  Ing. Pavla Kotrášová

  Accounting Manager Medopharm, s.r.o.

  Se společností Austro‑Bohemia spolupracuji více než 14 let a jsem absolutně nadšená z jejich práce. Jejich profesionální a zároveň velmi lidský a individuální přístup je nedocenitelný. Z pozice finanční manažerky oceňuji promptní či téměř okamžité reakce na jakýkoliv problém a snahu vyřešit vše k maximální spokojenosti zákazníka. Na jejich reporty se mohu vždy spolehnout. Spolupráci s Austro‑Bohemia všem doporučuji!

 • Mgr. Zbyněk Pronteker

  Business Unit Manager +pharma Česká republika s.r.o.

  Se společností Austro‑Bohemia jsme velmi spokojeni, její služby využíváme od začátku našeho působení na českém trhu. Pro potřeby řízení našich vztahů se zákazníky využíváme systém Medor CRM, který je intuitivní a rychle zvládnutelný již po krátkém odborném zaškolení. Systém nám taktéž poskytuje všechny potřebné reporty a klíčové ukazatele pro řízení našich aktivit.

 • Mgr. Kateřina Slabá

  Product Manager TECOM ANALYTICAL SYSTEMS CS, spol. s r.o.

  S firmou Austro‑Bohemia spolupracujeme více než 10 let. IT podpora poskytovaná firmou Austro‑Bohemia naší firmě je vynikající a profesionální přístup je od začátku naší mnohaleté spolupráce samozřejmostí. Oceňuji i výbornou komunikaci a schopnost pružně reagovat na všechny naše požadavky.

 • Ing. Josef Maléř

  Ing. Josef Maléř

  Business Unit Manager Exeltis CZECH, s.r.o.

  Společnost Austro‑Bohemia poskytuje naší firmě CRM systém Medor více než 3 roky. Na spolupráci nejvíce oceňuji schopnost připravit Medor CRM dle našich potřeb a požadavků. Vážím si také neustálé snahy Medor vylepšovat a jejich dalšího servisu spojeného nejenom s podporou systému, ale i se správou IT.

Vaše data jsou u nás v bezpečí

Zabezpečení dat je řešeno pomocí moderních SSL certifikátů, které neumožňují odposlouchávání komunikace cizí osobou. Data jsou zabezpečena pomocí ověření uživatelského jména, silného hesla a systému základních přístupových práv.

Veškerá data jsou uložena na zabezpečeném serveru v datacentru a jsou pravidelně zálohována. Budova má 5 bezpečnostních perimetrů proti fyzickému vniknutí a přístup je chráněn kamerovým systémem a kartami na PIN. Datacentrum je odolné vůči překopnutí až 2 tras současně.

Moduly systému

Modul slouží pro evidenci a správu kontaktů, ke kterým umožňuje ukládat všechny důležité údaje ‑ od telefonních čísel přes otevírací dobu a kontaktní osoby po identifikační čísla u distributorů léčiv. Zároveň je databanka klientů napojena na centrální evidenci ekonomických subjeků a umožňuje pomocí IČ klienta tyto údaje automaticky doplňovat.

Databanka klientů poskytuje možnost provádět segmentace a targeting v mnoha dimenzích. Pohled na kontakty je pak přizpůsoben roli uživatele ‑ obchodní zástupce má k dispozici pouze své kontakty a manažer má přehled o celém regionu. Pro rychlou orientaci ve velkém množství dat modul používá komplexní a uživatelský přívětivý mechanismus filtrování.

Medor CRM obsahuje centrálně spravovanou databázi lékáren a to včetně pravidelně aktualizovaných lékárenských řetězců. Při propojení na Medor Reporting je možné u lékáren zobrazit prodeje jednotlivých produktů.

Modul je vybaven jak možnostmi pro exporty dat, tak potřebnými reporty. Zároveň je možné importovat kontakty včetně jejich historie ze stávajícího informačního systému.

Modul určený pro rychlé vytvoření denního a týdenního plánu přetažením vyfiltrovaných kontaktů z databanky klientů do kalendáře. Plánovač návštěv vede uživatele ‑ obchodního zástupce ‑ k pravidelnému a včasnému navštěvování kontaktů. Zároveň je uživatel upozorňován na kontakty, které je potřeba navštívit v následujícícm týdnu. Pomocí targetingu jsou tak vytvořeny dílčí deadliny, které vedou reprezentanta k řádné péči o přidělený region.

Zároveň modul slouží pro vyplňování kontakních zpráv během návštěv. Mimo základních informací o průběhu návštěvy je možné definovat jednotlivé dotazníky a během návštěv u kontaktů sbírat cenné informace o klientech a práci v terénu. U každé návštěvy je možné sledovat propagované produkty včetně evidence počtu předepsaných nebo prodaných kusů pro následnou identifikaci nákladů na jednotlivé produkty.

Mimo kontaktní zprávy je možné evidovat aktivity uživatel, jako například Busines review, Kongresy nebo Area meeting. Plánovač návštěv je propojen s dalšími moduly Medoru CRM a je tedy možné do kalendáře zadávat i pracovní volno, nebo evidovat výdej vzorků či přímý prodej přímo z kontaktní zprávy.

Modul je napojen na mapové podklady, na kterých zobrazuje denní trasu obchodního zástupce.

Samozřejmostí jsou exporty a reporty plnění plánu reprezentantů nebo včasného plánování.

Medor CRM umožňuje uživatelům objednávat produkty pro klienty přímo z distributorských skladů. Při objednávání má obchodní zástupce k dispozici aktuální stavy regionálních skladů distribuce i celkový souhrn naskladněného zboží.

Při dokončení objednávky je vytvořen tiskopis, který je možné přímo během objednávání na tabletu podepsat a následně odeslat e-mailem klientovi, obchodnímu zástupci nebo do kanceláře.

Modul obsahuje přehledy o stavu odeslaných objednávek včetně potřebných reportů.

Součástí Medor CRM je i modul pro kompletní skladové hospodářství, které zajišťuje proces od naskladnění zboží přes distribuci prodejnímu týmu až pro evidenci prodeje či výdeje vzorků přímo u klientů.

Samozřejmostí je možnost definice ceníků ‑ buďto akčních, nebo pro určité skupiny zákazníků, stejně tak jako vystavení nezbytných tiskopisů (dodací listy, faktury a další) přímo ze systému.

Pohyby na interních skladech i výdej zboží zákazníkům je možné monitorovat pomocí přehledných reportů.

Tento modul agendy slouží pro evidenci žádostí o pracovní volno a následné schválení či zamítnutí žádostí ve schvalovacím procesu. Pro jednotlivé typy volna je možné každému zaměstnanci stanovit roční nároky a žadateli jsou již během podání žádosti vypočteny zbývající stavy pracovního volna. Uživateli zároveň není dovoleno čerpat více pracovního volna, než na které má nárok.

Modul poskytuje přehledný pohled na časový rozvrh čerpání jednotlivých dovolených všech zaměstnanců v rámci firmy, může upozornit nadřízené e-mailem na novou žádost o dovolenou nebo poskytnout potřebné reporty jako podklady pro mzdovou účetní.

Tento modul navíc umožňuje propojení s MS Outlook, díky kterému je možné zobrazit informace o dovolených i v osobním kalendáři.

Modul eviduje podrobné informace o nákladech uživatel, zejména obchodních zástupců. Umožňuje navíc roztřídit výdaje dle typu, produktů nebo klienta pro potřeby reportování nákladů na reprezentaci. Modul obsahuje přehledný systém schvalování vyúčtování, od odevzdání obchodním zástupcem až po konečné schválení vedením společnosti a přípravou souhrnného dokladu pro zaúčtování.

V případě použití modulu Účetnictví, jsou záznamy automaticky kontovány do účetnictví a ve spojení s modulem Kniha jízd umožňuje automatický výpočet a zápis stravného.

Modul je vybaven nástroji pro import dat, jako jsou například soubory s vyúčtováním platebních karet, nebo komplexní sadou exportů a přehledů.

Intuitivní modul umožní uživateli evidovat jak pracovní jízdy, tak soukromé jízdy služebním vozem. Mimo nezbytných záznamů do knihy jízd, jakými jsou například počty ujetých kilometrů, tankování, účely cesty, modul umožňuje pro každý den také evidovat nároky na stravné, a to jak stravné dané zákonem, tak stravné nadstandardní.

Modul je propojen s agendou vyúčtování, do které je možné stravné přenášet. Vyplněná kniha jízd po uzavření obdobní prochází schvalovacím a kontrolním procesem.

Výsledkem jsou detailní výkazy nebo přehledy spotřeby pohonných hmot.

Modul umožňuje kompletní nahrazení oběhu papírového dokumentu společností procesem elektronickým. Účetní doklady (faktury) jsou na vstupu digitalizovány a naskenovaná kopie dokumentu přiložena k elektronickému záznamu. Doklad je následně odeslán do schvalovacího procesu, kde jsou jednotlivé náklady nejprve přiřazeny na nákladová střediska, účty i klienty a následně schváleny. Po schválení je doklad postoupen k vyřízení ‑ proplacení.

Intuitivní a přehledný module elektronické evidence projektů společnosti. Každému projektu je mimo základní identifikaci a zařazení možné přiřadit náklady, produkty nebo rozpočtové účty. K projektům je následně možné nahrát podklady v elektronické podobě a odeslat ke schválení. Schvalovací proces je plně škálovatelný podle potřeb společnosti.

Ke schváleným dokumentům je možné propojit účetní doklady z Elektronická evidence dokladů.

Základní modul pro evidenci potřebných údajů o zaměstnancích od nacionálií, přes kontaktní informace až po údaje o firemních platebních kartách nebo evidenci výše platu a prodejního ratingu.

Medor CRM je vybaven komplexním účetnictvím, které je plně integrováno do systému. Obsahuje všechny zákonem vyžadované agendy pro vedení účetnictví společnosti včetně propracované účetní závěrky.

 

Cena Medor CRM

Proč zde neuvádíme cenu? Protože neprodáváme CD, které vložíte do svého počítače a nainstalujete, ale nabízíme modulární systém, který umožňuje sestavit funkcionalitu podle potřeb klienta a zároveň se snažíme vyjít vstříc i všem individuálním požadavkům. Cena se tedy odvíjí od náročnosti implementace.

Medor CRM v číslech

 • 3

  produkční servery

 • 14

  let zkušeností s vývojem SW

 • 783

  aktivních spokojených uživatelů

 • 2.606

  vyřešených helpdeskových požadavků v tomto roce

 

Mobilní přístup ‑ Tabletový modul

Tabletový modul je úzce propojen s CRM a obchodními moduly. Je určený pro rychlou práci v terénu. Umožňuje pohodlně a efektivně na svém tabletu provést všechny úkony, které jsou potřeba během návštěvy klienta.

Pomocí zjednodušeného rozhraní lze přijímat objednávky, prodávat produkty nebo vytvářet transferové objednávky včetně vygenerování potřebných dokladů.

Modul je také určen pro zápis průběhu návštěvy, kterou je možné pohodlně vyplnit přímo v terénu mezi jednotlivými návštěvami.

 
 


Najdeme ideální řešení i pro vás

Zanechte nám na sebe kontakt, nebo se jen na cokoli zeptejte.
  Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

  Zpět na začátek